КОНКУРС ИКТ МЕДИЈА
„ДИГИТАЛНИ СВЕТ 
ПОЉСКОГ ЦВЕЋА“

15.04. до 15.05. 2019.

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА

СРБИЈЕ 03.12.2018.

ЗВОРНИК - 19.11.2018.

НИШ -15.10.2018.

КИКИНДА - 10.10.2018.

ВРУЈЦИ30,31.05-1.06.2018.

ЧАЈЕТИНА 18-21.05.2018.